Responsive Image

گروه مطالعاتی هورامان شناسیگروه مطالعات هورامان پژوهی با مدیریت دکتر نادر نادری[1] فعالیت خود را نخست  با پیگیری  طرح پژوهشی و با پیشنهاد  برگزاری همایش بین‌المللی هورامان، ثبت جهانی و توسعه پایدار ،طی تفاهم‌نامه با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و پایگاه جهانی ثبت منظر فرهنگی هورامان آغاز کردند و سپس با تشکیل کارگروه‌های علمی هشت‌گانه در گروه مطالعات هورامان پژوهی برنامه‌های علمی خود  را در راستای برگزاری همایش و تقویت گروه مطالعات هورامان پژوهی سامان دادند. کارگروه‌های هشت‌گانه با همکاری علمی اعضای برجسته و متخصص دانشگاه  تحت عناوین: تاریخ و باستان‌شناسی و میراث فرهنگی؛ ادبیات ، زبان و گویش‌های محلی؛ جغرافیا، محیط‌زیست، اکو توریسم و بوم گردی؛ اقتصاد،کارآفرینی و گردشگری؛ جامعه‌شناسی و مطالعات شهری، ورزش و بازی‌های محلی ،  معماری، شهرسازی و مرمت ؛ منبع شناسی و اسناد و مدارک هورامان شناسی ، دیپلماسی و روابط خارجی  و در نهایت فن‌آوری اطلاعات ، فرهنگ و توسعه تشکیل شده است. نخستین جلسات تخصصی گروه هورامان پژوهی و کارگروه‌های مذکور به منظور حمایت علمی از برگزاری همایش بین‌المللی هورامان فعالیت‌های پژوهشی خاصی را در دستور کار قرار دادند این کارگروه  علاوه بر فعالیت‌های علمی و اجرایی در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و نظارت بر روند برگزاری همایش هورامان برنامه‌ها و فعالیت‌های علمی دیگری را در دستور کار قرار داده است که  برخی از این تلاش‌ها  اینک  به ثمر نشسته که شاهد چاپ و نشر آن‌ها هستیم.
 
[1] n.naderi@razi.ac.ir
دکتر نادر نادری
رئیس گروه


دانشیار مدیریت کارآفرینی
پست الکترونیک:
n.naderi@razi.ac.ir