اقدامات انجام شده توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور

 • اقدامات انجام شده

   
  1. تعریف و ارائه برنامه های پژوهشی گروه های مطالعاتی.
  2 . مذاکره و جلسه با دانشکده علوم اجتماعی و علوم انسانی به منظور هدایت پایان نامه ها به مطالعات منطقه‌ایی و کرمانشاه شناسی و هدایت چندین عنوان پایان نامه در حوزه مطالعات فرهنگی و فرق و مذاهب.
  3. اجرای طرح های پژوهشی مصوب هیئت رئیسه؛ طرح گردآوری اسناد و تاسیس مرکز مطالعات و اجرای طرح پژوهشی تدوین تاریخ مختصر و مستند و مصور دانشگاه) 1360 - 1351 (از طریق گروه مطالعات تاریخی و کرمانشاه‌شناسی.
  4 . تصویب و نظارت بر اجرای طرح پژوهشی روابط میان فرهنگی در استان کرمانشاه و تاثیر آن بر امنیت منطقه‌ایی جمهوری اسلامی از طریق گروه مطالعات اقوام ایرانی.

  5. آماده سازی و برگزاری نخستین نمایشگاه اسناد تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت در کرمانشاه.

  6 . برگزاری نشست جایگاه اسناد آرشیوی در مطالعات تاریخ صنعت نفت در غرب.
  7 نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب نگین سبز زاگرس گهواره تألیف: نعمت خدایاری،با همکاری انجمن ایرانی تاریخ.
  8 . بازدید مدیر موزه صنعت نفت غرب کشور از نخستین نمایشگاه اسناد تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت در کرمانشاه.
  9 . نشست مسئولان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و.... با مسئولان سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه.
  10.   برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب یاد ایام، تألیف عباس کشمیری، با همکاری انجمن ایرانی تاریخ.
  11.برگزاری میزگرد «تاریخ جنگ با محوریت عملیات مرصاد» به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور و روابط عمومی دانشگاه رازی به مناسب سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه.
  12.    همکاری با  انجمن ایرانی تاریخ در چاپ چکیده مقالات پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران.
   13.همکاری در ساخت فیلم  مستند تاریخی «به رنگ نفت» و «کمپانی».
  13.برگزاری برنامه بزرگداشت « توکل حامد، نخستین رئیس فرهنگ شهرستان هرسین»، با همکاری انجمن ایرانی تاریخ.
  14.چاپ آلبوم اسناد برگزیده تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت در کرمانشاه.
  15.برگزاری نشست: آگاهی تاریخی و مسئله گردشگری با اعضای انجمن راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه.              
     16. برگزاری نشست ابعاد  قیام سی تیر 1331ه.ش در کرمانشاه، با همکاری انجمن ایرانی تاریخ.
  17. همکاری با  انجمن ایرانی تاریخ در  چاپ مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران.
  18. برگزاری نشست مدارک تازه ای برای ترسیم کهن ترین مرز سیاسی دنیای باستان در کوهپایه های غربی زاگرس.
  19. همکاری با انجمن ایرانی تاریخ در چاپ مجموعه مقالات ششمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس.
  20. تأسیس مرکز اسناد هورامان پژوهی از طریق کارگروه هورامان شناسی.
  21. همکاری در برگزاری همایش بین المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار. تیر ماه 1401. دانشگاه رازی
  20. و چندین برنامه علمی، آموزشی و فرهنگی.