تماس با ما

تلفن: 0918459962
ایمیل: iscs@razi.ac.ir 
آدرس: کرمانشاه، تاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، طبقه دوم کتابخانه مرکزی.
کدپستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱