انجمن ایرانی تاریخ با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار می کند:
ششمین کنگره ملی تاریخ دانان (تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی؛ از صنایع دستی دیروز تا کارخانه های امروز)
زمان: هشتم و نهم شهریورماه ۱۴۰۲
مکان: قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی

این همایش با حمایت علمی و اجرایی پژوهشکده در حال برگزاری است

آخرین اخبار