29

نخستین کنگره ملی "محمودخان دزلی" قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس برگزار شد

نخستین کنگره ملی «محمود خان دزلی، قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس» با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی در روستای دزلی سروآباد کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نخستین کنگره ملی محمودخان دزلی «قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس» با سخنرانی مدیر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی در زادگاه محمودخان برگزار شد.

در این کنگره که با حضور استاندار و امام جمعه کردستان و فرماندار شهرستان سروآباد و سایر مدیران نهادهای فرهنگی و علمی استان کردستان بر گزار شد، «دکتر روح اله بهرامی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور مستقر در دانشگاه رازی»، پیرامون ویژگی‌ها و ابعاد سیاسی، مبارزاتی و شخصیتی محمودخان دزلی به ایراد سخن پرداخت.

دکتر روح اله بهرامی در سخنانی ضمن بیان شرایط تاریخی، زندگی و زمانه محمودخان دزلی، به علل و عوامل تاریخی در شکل‌گیری و تکوین شخصیت محمودخان دزلی پرداخت و اظهار داشت: سه ویژگی برجسته، ابعاد کلّی و هویت و شخصیت محمود خان را برجسته ساخته است که شامل:

1. حریّت، آزادی و استقلال شخصیتی و فکری

2. مبارزات استعماری و روحیه استعمارستیزی، وطن پرستی و مبارزه با مداخلات و حضور بیگانگان

3. روحیه آزادی خواهی و مبارزه با قدرت قهار دیکتاتوری رضاشاهی

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور مستقر در دانشگاه رازی در باب سه ویژگی فوق، مباحثی مطرح کرد و مردم‌داری، جوانمردی، مهربانی و دادگری محمودخان را با اشعاری از حکیم طوس مورد ستایش قرار داد.


شناسه : 8389715