37

بزرگداشت حامد توکل نخستین رئیس فرهنگ شهرستان هرسین

کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی با همکاری و همفکری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور در روز چهارشنبه، چهارم اسفند 1400 به پاس زحمات بي دريغ استاد اردشير كشاورز پژوهشگر و مورخ تاریخ کرمانشاهان در مركز اسناد كرمانشاه شناسي كتابخانه مركزي دانشگاه از اين پژوهشگر عالی‌قدر تقدير و تشكر به عمل آورد. استاد اردشير كشاورز در سال 1323 در شهر كرمانشاه به دنيا آمد. اين نويسنده برجسته با بيش از 30  اثر علمي در زمینه‌های تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و ... به‌عنوان پر تولیدترین نويسنده موضوع كرمانشاه شناسي شناخته شده است.


شناسه : 8389415