30

فراخوان دوم ارسال مقالات، یادداشت و... به همایش ملی « آموزش عالی در غرب کشور (به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه رازی)» تکراری 0

 فراخوان سوم  ارسال مقالات، یادداشت و... به همایش ملی

 « آموزش عالی در غرب کشور (به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه رازی)»

از علاقمندان و فرهیختگان دعوت می شود :                    
 مقالات علمی،
 خاطرات، 
 یاداشت ها، و تجربه های زیسته خود را تا

تاريخ  ۱۲/۰۵/ ۱۴۰۱ پس از ثبت نام در سامانه همایش بارگذاری نمایند.

ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق 
 سایت همایش به نشانی:

https://hdwc.razi.ac.ir/


☎️ارتباط با دبیرخانه همایش:

09369263230 خانم ازره

دبیرخانه همایش ملی آموزش عالی در غرب کشور


شناسه : 6546595