47
نمايشگاه اسناد و مدارك انقلاب اسلامي ايران در كتابخانه مركزي

نمايشگاه اسناد و مدارك انقلاب اسلامي ايران در كتابخانه مركزي

کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور به مناسبت گراميداشت ایام‌الله دهه مبارك فجر نمايشگاه «اسناد و مدارك انقلاب اسلامي ايران درگذر زمان» در مركز اسناد توسعه و كرمانشاه شناسي دانشگاه رازي در 22 بهمن 1400 برگزار کرد. در این نمایشگاه بیش از 300  قطعه سند و عکس نمایش داده شد و مورد توجه پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفت. کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور به مناسبت گراميداشت ایام‌الله دهه مبارك فجر نمايشگاه «اسناد و مدارك انقلاب اسلامي ايران درگذر زمان» در مركز اسناد توسعه و كرمانشاه شناسي دانشگاه رازي در 22 بهمن 1400 برگزار کرد. در این نمایشگاه بیش از 300  قطعه سند و عکس نمایش داده شد و مورد توجه پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفت.


شناسه : 8368738