44

فراخوان سوم ارسال مقالات، یادداشت و... به همایش ملی « آموزش عالی در غرب کشور (به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه رازی)»

🗓 فراخوان دوم  ارسال مقالات، یادداشت و... به همایش ملی

 « آموزش عالی در غرب کشور (به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه رازی)»

از علاقمندان و فرهیختگان در خواست می شود :                    
 مقالات علمی،
 خاطرات، 
 یاداشت ها، و تجربه های زیسته خود را تا تاريخ 
 ۱۱/۱۰/ ۱۴۰۱ پس از ثبت نام در سامانه  همایش بارگذاری نمایند.

ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق 
 سایت همایش به نشانی:

https://hdwc.razi.ac.ir/


☎️ارتباط با دبیرخانه همایش:

09369263230 خانم ازره

دبیرخانه همایش ملی آموزش عالی در غرب کشور


شناسه : 3911427